Porada
prawna

 • doradztwo specjalisty z prawa rodzinnego
 • wszelkie informacje o przebiegu i kosztach sprawy rozwodowej
 • możliwość umówienia konsultacji telefonicznej bądź na spotkaniu w Kancelarii o dogodnej porze

Pozew
o rozwód

 • doradztwo specjalisty z prawa rodzinnego
 • wszelkie informacje o przebiegu i kosztach sprawy rozwodowej
 • możliwość umówienia konsultacji telefonicznej bądź na spotkaniu w Kancelarii o dogodnej porze
 • sporządzenie pozwu o rozwód bądź odpowiedzi na pozew

Rozwód bez orzeczenia
o winie

 • doradztwo specjalisty z prawa rodzinnego
 • wszelkie informacje o przebiegu i kosztach sprawy rozwodowej
 • możliwość umówienia konsultacji telefonicznej bądź na spotkaniu w Kancelarii o dogodnej porze
 • sporządzenie pozwu o rozwód bądź odpowiedzi na pozew o rozwód
  bez orzeczenia o winie
 • poprowadzenie całej sprawy przez specjalistę z prawa rodzinnego
 • nieograniczone konsultacje w toku sprawy rozwodowej
 • sporządzenie wszelkich wymaganych pism w toku procesu
 • udział prawnika we wszystkich rozprawach
 • wnioski o alimenty i opiekę nad dzieckiem na życzene klienta

Rozwód z orzeczeniem
o winie

 • doradztwo specjalisty z prawa rodzinnego
 • wszelkie informacje o przebiegu i kosztach sprawy rozwodowej
 • możliwość umówienia konsultacji telefonicznej bądź na spotkaniu w Kancelarii o dogodnej porze
 • sporządzenie pozwu o rozwód bądź odpowiedzi na pozew o rozwód
  z orzeczeniem o winie
 • poprowadzenie całej sprawy przez specjalistę z prawa rodzinnego
 • nieograniczone konsultacje w toku sprawy rozwodowej
 • sporządzenie wszelkich wymaganych pism w toku procesu
 • udział prawnika we wszystkich rozprawach
 • wnioski o alimenty i opiekę nad dzieckiem na życzene klienta

MASZ WĄTPLIWOŚCI W KWESTII ROZWODU ?

Zapytaj specjalistę

NASI PRAWNICY

Radca Prawny Ewa Gosk

EWA TRZASKA

RADCA PRAWNY

Kancelarię prowadzi radca prawny Ewa Trzaska, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Legitymuje się dużym doświadczeniem z dziedziny prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego, wyrobów budowlanych, obligacji korporacyjnych. Czynnie zajmuje się prowadzeniem sporów sądowych zarówno przed sądami powszechnymi jak i administracyjnymi, a także obsługą prawną osób fizycznych i przedsiębiorców.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w sądach oraz kancelariach prawnych. Jako członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Budowlano – Wykończeniowych, uczestniczyła w pracach nadzwyczajnej podkomisji sejmowej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy prawo budowlane. Autorka publikacji w miesięczniku Pracownik Samorządowy.

Najczęściej w swojej praktyce zawodowej radca prawny Ewa Trzaska pochyla się nad problematyką zagadnień ze sfery prawa rodzinnego w szczególności rozwodów, podziału majątku wspólnego i alimentów.

NAJNOWSZE PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW

Odpowiedź na pozew o rozwód – co powinno zawierać

Osoba, która nosi się z zamiarem wniesienia powództwa o rozwód, zazwyczaj ma czas aby przygotować się do przyszłego procesu, zebrać stosowne dokumenty, przygotować argumentację i „taktykę działania”. W nieco mniej komfortowej sytuacji znajdują się osoby, przeciwko którym skierowana jest sprawa. Sąd przesyłając odpis pozwu wyznacza – zazwyczaj 14 – dniowy -  termin do ustosunkowania się do podniesionych twierdzeń i zarzutów. Najważniejsze jest, aby dochować terminu i najpóźniej ostatniego dnia odpowiedź na pozew złożyć we właściwym [...]

Jak wygląda postępowanie w sprawie o rozwód

Zazwyczaj osoby noszące się z zamiarem wszczęcia postępowania o rozwód mają świadomość, że w pierwszej kolejności muszą sporządzić pozew o rozwód i go opłacić. Informacje odnośnie kosztów postępowania zostały zawarte we wpisie: W swojej codziennej pracy spotykam się często z pytaniami jak dalej przebiega postępowanie. Złożenie pozwu o rozwód. Należycie sporządzony i opłacony pozew o rozwód należy złożyć w sądzie na biurze podawczym w dwóch własnoręcznie podpisanych egzemplarzach bądź wysłać go listem poleconym na [...]

Rozwód a wspólny kredyt

W toku udzielania konsultacji na temat konsekwencji rozwodu bardzo często napotykamy się na pytanie o wspólnie zaciągnięte kredyty, zazwyczaj duży kilkuset tysięczny kredyt hipoteczny. Zasadniczo rozwód oraz sądowy podział majątku nie mają wpływu na wspólnie zaciągnięte kredyty, w tym kredyt hipoteczny, ponieważ sąd dzieli aktywa, nie zaś pasywa. Może dojść do sytuacji, w której po rozwodzie w procesie o podział majątku sąd orzeknie, że mieszkanie/dom na który został wzięty kredyt, przypadnie jednemu z małżonków [...]

PORA RUSZYĆ DALEJ

Dzięki naszej profesjonalnej pomocy nareszcie
będziesz w stanie wykonać krok naprzód.

Zamów konsultację