Odpowiedź na pozew o rozwód – co powinno zawierać

2016-11-02|Możliwość komentowania Odpowiedź na pozew o rozwód – co powinno zawierać została wyłączona

Osoba, która nosi się z zamiarem wniesienia powództwa o rozwód, zazwyczaj ma czas aby przygotować się do przyszłego procesu, zebrać stosowne dokumenty, przygotować argumentację i „taktykę działania”. W nieco mniej komfortowej sytuacji znajdują się osoby, przeciwko którym skierowana jest sprawa. Sąd przesyłając odpis pozwu wyznacza – zazwyczaj 14 – dniowy [...]

Jak wygląda postępowanie w sprawie o rozwód

2016-10-31|Możliwość komentowania Jak wygląda postępowanie w sprawie o rozwód została wyłączona

Zazwyczaj osoby noszące się z zamiarem wszczęcia postępowania o rozwód mają świadomość, że w pierwszej kolejności muszą sporządzić pozew o rozwód i go opłacić. Informacje odnośnie kosztów postępowania zostały zawarte we wpisie: W swojej codziennej pracy spotykam się często z pytaniami jak dalej przebiega postępowanie. Złożenie pozwu o rozwód. [...]

Rozwód a wspólny kredyt

2016-10-23|Możliwość komentowania Rozwód a wspólny kredyt została wyłączona

W toku udzielania konsultacji na temat konsekwencji rozwodu bardzo często napotykamy się na pytanie o wspólnie zaciągnięte kredyty, zazwyczaj duży kilkuset tysięczny kredyt hipoteczny. Zasadniczo rozwód oraz sądowy podział majątku nie mają wpływu na wspólnie zaciągnięte kredyty, w tym kredyt hipoteczny, ponieważ sąd dzieli aktywa, nie zaś pasywa. Może [...]

Czy mogę się rozwieść mieszkając za granicą?

2016-10-22|Możliwość komentowania Czy mogę się rozwieść mieszkając za granicą? została wyłączona

W ciągu ostatnich kilku lat w Kancelarii obserwujemy stały wzrost liczby klientów, którzy mieszkając za granicą, często w UK, Niemczech, Holandii bądź w Norwegii, chcą przeprowadzić rozwód w Polsce i zastanawiają się czy jest to możliwe. W szczególności interesuje ich to, czy musieliby specjalnie przylecieć do Polski na rozprawę. [...]

Orzeczenie winy za rozwód a podział majątku wspólnego małżonków

2016-10-20|Możliwość komentowania Orzeczenie winy za rozwód a podział majątku wspólnego małżonków została wyłączona

W swojej dotychczasowej pracy zawodowej wielokrotnie spotkałam się z pytaniami ze strony Klientów dotyczących tego, czy orzeczenie przez Sąd winy w rozkładzie pożycia jednego z małżonków ma wpływ na podział majątku wspólnego. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, jednak co do zasady orzeczenie winy w wyroku rozwodowym nie ma [...]

Czym jest Plan rodzicielski (wychowawczy) ?

2016-10-19|Możliwość komentowania Czym jest Plan rodzicielski (wychowawczy) ? została wyłączona

Aby wyjaśnić jak istotną rolę odgrywa podpisanie przez strony postępowania o rozwód planu rodzicielskiego, najłatwiej sięgnąć do źródła i zacytować przepis określony w art. 58 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że: W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z [...]

  • koszt rozowodu

Ile kosztuje rozwód ? Wszystko o kosztach rozwodu.

2016-09-23|Możliwość komentowania Ile kosztuje rozwód ? Wszystko o kosztach rozwodu. została wyłączona

Do Kancelarii niejednokrotnie trafiają zapytania dotyczące kosztów rozwodu. Aby udzielić właściwej odpowiedzi na to pytanie należy wskazać że z wszczęciem postępowania o rozwód wiąże się uiszczenie opłaty sądowej od pozwu a na koniec postępowania sąd orzeka o kosztach procesu. Koszty rozwodu składają się z: Opłaty sądowej od pozwu – [...]