Odpowiedź na pozew o rozwód – co powinno zawierać

Osoba, która nosi się z zamiarem wniesienia powództwa o rozwód, zazwyczaj ma czas aby przygotować się do przyszłego procesu, zebrać stosowne dokumenty, przygotować argumentację i „taktykę działania”. W nieco mniej komfortowej sytuacji znajdują się osoby, przeciwko którym skierowana jest sprawa. Sąd przesyłając odpis pozwu wyznacza – zazwyczaj 14 – dniowy -  termin do ustosunkowania się [...]