W ciągu ostatnich kilku lat w Kancelarii obserwujemy stały wzrost liczby klientów, którzy mieszkając za granicą, często w UK, Niemczech, Holandii bądź w Norwegii, chcą przeprowadzić rozwód w Polsce i zastanawiają się czy jest to możliwe. W szczególności interesuje ich to, czy musieliby specjalnie przylecieć do Polski na rozprawę.

Wszczęcie, przeprowadzenie procesu i uzyskanie rozwodu jest możliwe nawet jeżeli osoba która składa pozew o rozwód nie przebywa w Polsce. W takich przypadkach w imieniu klientów piszemy i składamy pozew oraz czuwamy nad tokiem sprawy. Sąd kieruje do Kancelarii całą korespondencję i informuje nas o przebiegu sprawy.

Odnosząc się do osobistej obecności na rozprawie w Polsce, to nie jest ona niezbędna, aczkolwiek konieczne może okazać się złożenie zeznań przed Konsulatem właściwym dla obecnego miejsca zamieszkania.