Rozwód bez orzeczenia o winie, czy rozwód z orzeczeniem o winie?

Sąd wydając wyrok rozwodowy wskazuje który z małżonków jest winny tego, że doszło do rozkładu pożycia małżonków, tj. Sąd orzeka o winie małżonka. Sąd nie musi obarczyć jednego z małżonków wyłączną winą, gdyż może obarczyć winą ich oboje. Może jednak dojść do sytuacji, w której małżonkom nie będzie zależało na tym aby Sąd ustalił [...]